Навлизащи в България компании усилено търсят офиси

Повишено търсене на пазара на офиси в столицата и засилен интерес към по-големи площи.

Повишено търсене на пазара на офиси в столицата и засилен интерес към по-големи площи. Това са основните тенденции за първото полугодие на 2016 г. според анализа на агенция Bulgarian Properties. По техни данни обикновено новооткриващите компании търсят по-малки площи до около 200 - 300 кв.м, но все повече фирми търсят и наемат по-големи квадратури от по 700 - 800 кв.м. "Пазарът оперира на по-високи обороти и това се усеща все по-осезаемо", коментира изпълнителният директор Полина Стойкова.

Кои са наемателите

По данни на агенцията основните наематели продължават да бъдат от секторите аутсорсинг, финансово посредническа дейност, информационни технологии и като цяло индустрии с по-висока добавена стойност. Често тези компании не обслужват българските пазари и клиентите им са извън страната. Консултантите наблюдават засилен интерес и от компании, които отварят първите си представителства в страната. "Това са както фирми, опериращи в съседни страни, така и такива с централни офиси в Израел, Великобритания, Русия и др.", уточнява Стойкова. Според нея не липсва интерес и към наемане на допълнителни площи от разрастващи се компании, които вече оперират на българския пазар. "Невинаги обаче разширение е възможно да се случи във вече обитаваните офис сгради. При липса на допълнителни площи там се търсят варианти за релокации в други сгради, които да отговарят по-добре на нуждите на наемателите", коментира експертът.

Недостатъчно предлагане

В условията на активен пазар и повишено търсене на площи нивата на заетост в офис сградите са още по-високи в сравнение с предходните периоди. Като цяло качествените офиси с хубави локации и добро и функционално разпределение на площите са с висока заетост от над 90-95%. Логично това води до това инвеститорите в бизнес комплекси, които имат тази възможност, вече да планират започване на строителство на нови офис площи и разширение, а някои дори вече са започнали и строителството на такива.

Стабилни наемни нива

Според анализа наемните нива на офисите в сгради клас А в столицата са в диапазона 10-13 евро на кв.м, като се забелязва по-малка склонност на наемодателите да правят отстъпки, което се дължи на малкия процент свободни офис площи. Почти винаги се търси дългосрочност на договорите.

Позитивна прогноза

Експертите очакват завишеното търсене на офис площи да продължи в следващите 12-18 месеца. "Именно то и бързата реализация и отдаване под наем на новите проекти, излезли на пазара през последната година, кара и някои инвеститори да планират и започват строителство на нови сгради в близост до утвърдени вече офис локации, като по този начин ще се увеличи предлагането в отговор на по-високото търсене от страна на наематели", коментира Стойкова.